Privacy Policy

 • Privacy verklaring
 • 1. Inleiding

Vervlogen Tijden is ervan overtuigd dat de bescherming van de persoonlijke levenssfeer van klanten en leveranciers van essentieel belang is. Omdat wij door uw bestelling persoonsgegevens verwerken, doen wij dit conform de bepalingen van de Algemene Verordening Gegevensbescherming van 27 april 2016 en van de Belgische wet van 8 december 1992 tot bescherming van de persoonlijke levenssfeer ten opzichte van de verwerking van persoonsgegevens

Deze privacyverklaring is bedoeld om u een inzicht te geven in:

  • Welke gegevens wij van u verwerken als we met u een zakelijke en/of klantgerichte relatie hebben.
  • Waarom we die nodig hebben
  • Hoe we deze gegevens verwerken, bewaren en hoe u deze gegevens kan inkijken, aanpassen of laten verwijderen.

Door gebruik te maken van ons platform/onze website/onze applicatie verleent u expliciet uw toestemming met mogelijke verwerkingshandelingen door Vervlogen Tijden. Het is mogelijk dat deze Privacyverklaring in de toekomst onderhevig is aan aanpassingen en wijzigingen. Het is aan u om op regelmatige basis dit document te raadplegen. Iedere substantiële wijziging zal steeds duidelijk gecommuniceerd worden op het platform van Vervlogen Tijden.

 • 2. Verwerkingsverantwoordelijke voor verwerking van persoonsgegevens

De verwerkingsverantwoordelijke is

Dillen Van Ham-Daems

E-mail: [email protected]
Ondernemingsnummer: 0766.683.941

 • 3. Wat is het doel en de rechtsgrond voor de verwerking

Vervlogen Tijden verzamelt door de door u ingegeven bestelling volgende gegevens:

  • Voor- en achternaam en/of firmanaam
  • Adresgegevens
  • Telefoonnummer
  • E-mailadres
  • Foto’s (beperkt tot de door u aangeleverde foto’s)
  • IP-adres
  • Vermoedelijke plaats van consultatie website
  • Uur en dag van consultatie website
  • Welke pagina’s er werden bezocht.

 Het doel van deze verzamelde gegevens is het kunnen uitvoeren van de bestelling. Concreet doe ik volgende handelingen met deze gegevens:

  • Bestelling bevestigen via mail
  • Leveren van de gevraagde producten op het opgegeven adres
  • Telefonisch contact opnemen met vragen over uw bestelling als die er zouden zijn.
  • Foto’s verwerken voor op taart
  • Behandelen van vragen en/of opmerkingen
  • Verwerken persoonlijke gegevens voor boekhouding

 

Wanneer u onze website/platform/applicatie bezoekt, verklaart u zich akkoord met deze gegevensinzameling bestemd voor statistische doeleinden zoals hierboven omschreven. De gebruiker geeft steeds zelf zijn persoonsgegevens aan ons door en kan op die manier een zeker controle uitoefenen. Indien bepaalde gegevens onvolledig of ogenschijnlijk incorrect zijn, behoudt Vervlogen Tijden zich het recht om bepaalde verwachte handelingen tijdelijk of permanent uit te stellen.

 • 4. Wat is de bewaartermijn van de verzamelde gegevens

Alle aangeleverde informatie zal door ons worden bewaard gedurende de termijn die noodzakelijk is om aan de wettelijke vereisten te voldoen (o.a. op gebied van boekhouding), in ieder geval gedurende maximaal 10 jaar na het laatste gebruik.

 • 5. Recht van inzage, verbetering, verwijdering, beperking, bezwaar en overdraagbaarheid van persoonsgegevens.

De klant heeft ten allen tijde recht op inzage van zijn persoonsgegevens en kan ze (laten) verbeteren indien ze onjuist of onvolledig zijn, ze laten verwijderen, de verwerking ervan laten beperken en bezwaar te maken tegen de verwerking van hem betreffende persoonsgegevens op basis van artikel 6.1 (f), met inbegrip van profilering op basis van die bepalingen.

Bovendien, heeft de klant het recht om een kopie (in een gestructureerde, gangbare en machinaal leesbare vorm) van zijn persoonsgegevens te bekomen, en de persoonsgegevens te laten doorsturen naar een andere vennootschap.

Teneinde bovenvermelde rechten uit te oefenen, wordt de klant gevraagd om een e-mail te verzenden naar het volgende e-mailadres: [email protected], waarna binnen 1 maand zal worden ingegaan op het verzoek.

 • 6. Beveiliging

Wij nemen de bescherming van uw gegevens serieus en nemen passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als u denkt dat uw gegevens niet goed beveiligd zijn, of als er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact op met ons via mail: [email protected].

 • 7. Gegevens delen met anderen

Gegevens die aan ons zijn toevertrouwd worden enkel door ons gebruikt om de geplaatste bestelling te kunnen maken en onze boekhouding correct te kunnen uitvoeren. Elke andere mogelijkheid tot het delen van gegevens gebeurt steeds in overleg met u. De aangeleverde persoonsgegevens zullen in geen geval verkocht, doorgegeven of meegedeeld worden aan derde partijen.

 • 8. Cookies
  1. Cookies zijn kleine tekstbestanden die op je computer of mobiele toestel worden opgeslagen en die bij volgende bezoeken aan de website worden opgehaald. Vervlogen tijden maakt gebruik van cookies om uw bezoek aan onze website leuker en eenvoudiger te maken.
  2. We maken gebruik van twee soorten cookies
   1. Tijdelijke cookies: deze worden terug van uw computer verwijderd van zodra de website wordt afgesloten. Ze worden gebruikt om tijdelijke items op te slaan.
   2. Permanente cookies: deze blijven op de computer aanwezig nadat je de website hebt afgesloten. Met deze cookies wordt informatie zoals taalvoorkeur, aanmeldingsnaam en wachtwoord opgeslagen, zodat je niet telkens moet aanmelden als je de website bezoekt. Ze worden gebruikt om het comfort van de website te vergroten, en kunnen dagen, maanden, zelfs jaren op uw computer aanwezig blijven.
  3. Je kan cookies eenvoudig zelf verwijderen via de browser van uw computer of mobiel toestel. Raadpleeg het onderdeel “help” in uw browser voor instructies over instellingen voor cookies en het verwijderen van cookies. Je kunt er voor kiezen om cookies uit te schakelen of een melding te krijgen telkens wanneer er een nieuw cookie naar je computer of mobiel toestel wordt gestuurd. Houd er rekening mee dat als je ervoor kiest om cookies uit te schakelen, je niet van alle functies gebruik kunt maken.
Scroll to Top